Οι μαθητές της Β Λυκείου τοποθετούνται σε μικρά ομοιογενή τμήματα με βάση την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν.

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών.

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 • Μαθηματικά 7 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες
 • Φυσική 4 ώρες
 • Χημεία 2 ώρες

Ομάδα προσανατολισμού σπουδών Υγείας.

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 • Μαθηματικά 3 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες
 • Φυσική 4 ώρες
 • Χημεία 2 ώρες
 • Βιολογία 2 ώρες

Ομάδα προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 • Μαθηματικά 7 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες
 • Πληροφορική 1 ώρα
 • Οικονομία 1 ώρα