Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στο φροντιστήριο μας θα γίνει ενημέρωση γονέων σχετικά με την επίδοση των μαθητών μας.

Για τους μαθητές: Γυμνασίου και Α’ Λυκείου 6-7 το απόγευμα

Για τους μαθητές: Β’ και Γ’ Λυκείου 7-9 το απόγευμα

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.