Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την εισαγωγή συγκεκριμένων τμημάτων και τη διαγραφή ανά επιστημονικό πεδίο για τη σχολική χρονιά 2016-2017.