Η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί ημέρα αργίας για τα φροντιστήρια και βάση νόμου είμαστε υποχρεωμένοι  να είμαστε κλειστά.

Τα μαθήματα σήμερα δε θα πραγματοποιηθούν.