Τα Θερινά τμήματα για το σχολικό έτος 2018-2019 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα στις 18 Ιουνίου 2018.

Συγκέντρωση μαθητών για καθορισμό τμημάτων την Πέμπτη 14 Ιουνίου στις 18:00.