Δημοσιεύθηκε η ύλη μαθηματικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019 για τις τάξεις:

Α’ Γυμνασίου: ΆλγεβραΓεωμετρία

Β’ Γυμνασίου: ΆλγεβραΓεωμετρία

Γ’ Γυμνασίου: ΆλγεβραΓεωμετρία