ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

09 Σεπτεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

14 Οκτωβρίου 2023 : ΘΕΜΑΤΑ

18 Νοεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

13 Ιανουαρίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ

17 Φεβρουαρίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ

23 Μαρτίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ

27 Απριλίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ

 

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

2ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

3ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

4ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

2ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

3ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

4ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

2ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

3ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

4ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

2ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

3ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

2ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ

3ο Διαγώνισμα: ΘΕΜΑΤΑ