ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

14 Οκτωβρίου 2023 Άλγεβρα: ΘΕΜΑΤΑ

18 Νοεμβρίου 2023 Μαθηματικά Κατεύθυνσης: ΘΕΜΑΤΑ

16 Δεκεμβρίου 2023 Άλγεβρα: ΘΕΜΑΤΑ

13 Ιανουαρίου 2024 Μαθηματικά Κατεύθυνσης: ΘΕΜΑΤΑ

17 Φεβρουαρίου 2024 Άλγεβρα: ΘΕΜΑΤΑ

9 Μαρτίου 2024 Μαθηματικά Κατεύθυνσης: ΘΕΜΑΤΑ

13 Απριλίου 2023 Άλγεβρα: ΘΕΜΑΤΑ

11 Μαίου  2024 Μαθηματικά Κατεύθυνσης: ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

4 Νοεμβρίου 2023 Φυσική Κατεύθυνσης: ΘΕΜΑΤΑ

25 Νοεμβρίου 2023 Φυσική Γενικής: ΘΕΜΑΤΑ

20  Ιανουαρίου 2024 Φυσική Κατεύθυνσης: ΘΕΜΑΤΑ

24 Φεβρουαρίου 2024 Φυσική Γενικής : ΘΕΜΑΤΑ

6 Απριλίου 2024 Φυσική Κατεύθυνσης: ΘΕΜΑΤΑ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

11 Νοεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

27  Ιανουαρίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ

02 Μαρτίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

20 Απριλίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

21 οκτωβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

09 Δεκεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

03 Φεβρουαρίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ

23 Μαρτίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ

27 Απριλίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ